CDN

60 plus. Ciąg Dalszy Nastąpi

Polskie metropolie wydają coraz więcej na ochronę środowiska, ale by wygrać walkę ze smogiem, muszą poszukiwać bardziej innowacyjnych rozwiązań

Polskie metropolie wydają coraz więcej na ochronę środowiska, ale by wygrać walkę ze smogiem, muszą poszukiwać bardziej innowacyjnych rozwiązań

Polskie miasta co roku na działania związane z ochroną środowiska wydają coraz więcej środków. 12 metropolii przeznacza na ten cel ponad 2,5 mld zł. Jednak samo zwiększanie budżetów nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza – mówią eksperci PwC w raporcie „Walka o lepsze powietrze. Polskie metropolie w obliczu zagrożeń ekologicznych i uciążliwości ruchu drogowego”. Autorzy analizy podkreślają, że konieczna jest zmiana sposobu myślenia i długofalowe planowanie, a także poszukiwanie śmielszych, innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron.

„Stan środowiska naturalnego to tylko jeden z wielkich problemów w rozwoju polskich metropolii. Ze względu na złożoność problemu, nie da się go rozwiązać bez rzeczywistej, długofalowej współpracy w ramach całych obszarów metropolitalnych, współpracy z rządem i wszystkimi interesariuszami, strategicznego planowania i sięgania po innowacje społeczne oraz narzędzia inteligentnego rozwoju miast” – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

W 12 metropoliach Polski żyje ponad 16 mln osób, co stanowi ponad 42% mieszkańców naszego kraju. Ogólny stan środowiska w polskich metropoliach na tle innych miast europejskich jest niezadowalający, a wynika to przede wszystkim z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego nadmiernym ruchem drogowym i spalaniem „brudnego” paliwa w piecach. Jak zaznaczają eksperci PwC, jednym z istotnych elementów poprawy tego stanu rzeczy, obok inwestycji w proekologiczny transport i odpowiednią infrastrukturę, jest także edukacja mieszkańców w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

Jedną z ważniejszych przyczyn pogarszającego się stanu powietrza w Polsce jest dynamicznie rosnąca liczba samochodów. Liczba zarejestrowanych aut w polskich metropoliach wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich 14 lat. Ponad 70% wszystkich aut to pojazdy 10-letnie i starsze. Obecnie nie funkcjonują w Polsce skuteczne zachęty do zakupu samochodów spełniających nowoczesne normy.

„Sprostanie ekologicznym wyzwaniom wymaga długofalowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z mieszkańcami. Samorządom przypada szczególna rola budowania dialogu, atmosfery zaufania i gotowości na kompromis, co pozwoli na podejmowanie odważnych, czasem nawet niepopularnych działań” – podkreśla Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole sektora publicznego i infrastruktury w PwC.

Jak polskie miasta walczą o czyste powietrze: rowery, kolej aglomeracyjna, drony

Inwestycja w programy wymiany i modernizacji instalacji grzewczych, które często są w bardzo złym stanie, a także poprawa stanu budynków mieszkalnych, przede wszystkim polegająca na ich ociepleniu, stanowi istotny element strategii walki ze smogiem. Takie działania podjęły m.in. Łódź i Wrocław. Z kolei w Katowicach podjęto decyzję o wykorzystaniu dronów do badania składu chemicznego dymu z kominów.

Szczecin postawił na zazielenienie przestrzeni miejskiej. W ramach programu Platan miasto prowadzi nasadzenia kilkuset drzew i krzewów. Do popularyzacji działań wspierających środowisko może przyczynić się wystawa światowa Horticultural EXPO 2024, której organizatorem będzie Łódź. Jednym z głównych tematów będzie promocja ekologicznych rozwiązań w miastach i powiązanie ich z rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

Innowacje i nowe technologie również mogą pomóc w walce o czyste powietrze. W Krakowie przeprowadzany jest konkurs na innowacyjne sposoby zwalczania smogu, dzięki któremu przetestowano już m.in. ścianki z mchów, antysmogowe obrazy, czy sieć smogowych czujników.

Wiele miast coraz więcej środków przeznacza na inwestycje w transport alternatywny. Na przykład w Warszawie funkcjonuje jeden z największych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie. Do dyspozycji jest ponad 5 tys. rowerów, w tym elektryczne, dziecięce i tandemy. Z kolei w Białymstoku powstał pierwszy system miejskich rowerów wykraczający poza granice metropolii. W kierunku transportu innego niż samochodowy zwracają się także inne miejscowości. Poznań dołączył w tym roku do miast, które uruchomiły kolej aglomeracyjną. Podobne sieci dobrze funkcjonują również w Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Natomiast Rzeszów prowadzi prace nad projektem, którego efektem ma być wprowadzenie w pełni autonomicznych, elektrycznych pojazdów. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali europejskiej.

Transport publiczny też może być proekologiczny. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisały porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki któremu do 2023 roku w Metropolii może pojawić się nawet 300 elektrycznych autobusów. Natomiast w Warszawie do 2020 roku ma być dodatkowo ok. 130 takich pojazdów.

Eksperci PwC w raporcie zwrócili także uwagę na rolę strategicznego, długofalowego planowania działań, które umożliwia zrównoważony rozwój.

„Przemyślany i zaplanowany rozrost metropolii jest kluczowy również dla jej ekologicznego rozwoju. Niestety w dalszym ciągu w wielu metropoliach tylko niewielkie części powierzchni pokryte są planami zagospodarowania przestrzennego. Brak planu spowalnia proces zagospodarowania przestrzennego i sprzyja chaotycznemu rozwojowi miast, a także utrudnia stworzenie efektywnego systemu transportowego. Rozwój zrównoważony i ekologiczny to równoczesny rozwój we wszystkich obszarach działalności metropolii” – podsumowuje Zuzanna Bartczak, menedżer w zespole sektora publicznego i infrastruktury PwC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *