CDN

60 plus. Ciąg Dalszy Nastąpi

Taniej z Intercity

Taniej z Intercity

Czy wiecie, że każdy, kto ukończył 60 lat może podróżować pociągami Intercity 30% taniej? Zniżka obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami „PKP Intercity” S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie.

Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Poza tym każdy emeryt i rencista ma prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów „PKP Intercity” S.A. w komunikacji krajowej.

Należy jednak pamiętać, że przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) okazywanego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *